Eva Kanso Receives the 2024 Viterbi Senior Research Award